PODRIJETLO, ANATOMIJA I FUNKCIJA MIŠIĆA PEKTINEJA | KARTE TIJELA - LJUDSKO TIJELO

PektinejIzbor Urednika
Što učiniti ako vaš tretman za metastatski RCC prestane djelovati
Što učiniti ako vaš tretman za metastatski RCC prestane djelovati
Pektineusni mišić je mali mišić koji se nalazi u sredini bedra noge. Njegova je fiziološka uloga u savijanju i adukciji (povlačenjem prema tijelu) bedra. Zbog svog položaja i funkcije klasificiran je kao zdjelični mišić.